فرم پرداخت دلخواه تاپ ادورت

[mellat_form]

پرداخت آنلاین

برای پرداخت هزینه ها می توانید یکی از روش های زیر استفاده نمایید:

  1. پرداخت کارت به کارت و اطلاع دادن ۴ رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.
  2. پرداخت از طریق شماره حسابو سپس اطلاع دادن از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.
  3. پرداخت از طریق درگاه اینترنتی سایت